آشنایی با خانواده کرونا ویروس

کرونا ویروس‌ها برای نخستین‌بار در ژوئن 1965 کشف و مطالعات گسترده‌ای بروی آنها آغاز شد اما موج گسترده و فراگیر این ویروس در سال 2002 بانام سارس 800فوتی، در سال 2012 باعنوان مِرس بیش از 600فوتی و در سال 2019 بیش از 3000 فوتی را به دنبال داشت.

1399/11/28
|
11:00
دسترسی سریع