گفتگوی علمی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفتگوي علمي

گفتگوی علمی | 14 شهریور

عدم استقبال اساتید از فرصت های مطالعاتی

1402/06/19
|
15:5

با حضور علی جهانی(تهیه كننده)، محمدتقی شریف زاده(كارشناس مجری)، خانم دكتر مهتاب پور آتشی(مدیر همكاری های علمی و بین المللی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزشی)، دكتر مهدی مقیمی(عضو هیئت علمی دانشكده مهندسی مكانیك دانشگاه علم و صنعت) و ارتباط تلفنی با دكتر اصغر زمانی(عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی و برنامه ریزی آموزش عالی)

دسترسی سریع
گفتگوی علمی