گفتگوی علمی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفتگوي علمي

گفتگوی علمی | 14 آبان

ویژه جشنواره نانو، نقش شتابدهنده ها و مراكز نوآوری در رشد كسب و كارهای نوپا و اقتصاد دانش بنیان

1402/08/17
|
12:54

با حضور حسین روزبهانی(تهیه كننده)، امیر جبلی(كارشناس مجری)، مهندس كریم عونی آغمیومی(مدیر راهبری كسب و كارهای نوپا در حوزه فناوری) و مهندس محسن ابراهیمی(مدیر جذب و پذیرش كسب و كارهای نوپای نانویی)

دسترسی سریع
گفتگوی علمی