گفتگوی علمی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفتگوي علمي

گفتگوی علمی | 25 بهمن

انتظارات نخبگان دانش بنیان ها و فناوران از مجلس آینده

1402/11/29
|
9:58

با حضور حسین روزبهانی(تهیه كننده)، امیر جبلی(كارشناس مجری)، دكتر سید مهدی شریعت زاده ( رئیس كارگروه هوش مصنوعی ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری )، محمدرضا پاپی ( مدیر مهندسی و تولید شركت دانش بنیان )، حسین صابری زفرقندی ( مشاور رئیس پارك فناوری پردیس )، مهرداد عالی پورهریسی ( عضو بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری با درجه سرآمد كارآفرینی كارآفرین برتر رسمی ملی از سوی وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی )، صدرا فانی ( رئیس كارگروه اینترنت اشیاء و هوشمندسازی ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان دیجیتال و هوشمندسازی ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ) و ارتباط تلفنی با سید مجتبی طباطبایی ( مدیر عامل شركت دانش بنیان )

دسترسی سریع
گفتگوی علمی