رواق تماشا یكشنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

رواق تماشا| 5 آبان

رواق تماشا| 5 آبان

1398/08/06
|
14:13

رواق تماشا با موضوع گردشگری مذهبی و نقش بارگاه مقدس رضوی با حضور صابری(تهیه كننده) خرمی(مجری) خانم زیبا چزغه(كارشناس ارشد تاریخ در حوزه گردشگری مذهبی) خانم دكتر فرناز امیرپور(مدرس دانشگاه در حوزه گردشگری) خانم زهرا لطفی(مدرس دانشگاه در حوزه گردشگری) مرتضی قاسم شربیانی(كارشناس گردشگری)

دسترسی سریع
رواق تماشا