رواق تماشا یكشنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

رواق تماشا | 28 اردیبهشت

رواق تماشا | 28 اردیبهشت

1399/02/30
|
9:11

با موضوع انتقال مسئولیت صنایع دستی از وزارت صنایع و معادن به میراث فرهنگی بایدها و نبایدها با حضور خرمی(كارشناس مجری)، دارابیان(گوینده رواق خبر)، امیر آقائی(گوینده رواق همرائی)، خانم الهام خدابنده لو(آیتم ساز و گوینده آیتم)، علی بادام برجاه(تولید كننده فرش و صنایع دستی، فعال حوزه فرش به مدت بیست و پنج سال سابقه و مشاور ارشد اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان فرش دستباف ایران) و ارتباط تلفنی با هادی میرزائی(مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی، فرش دستباف، احیا و بهره برداری از اماكن تاریخی و فرهنگی وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی)، محمدرضا محبوب فر(كارشناس و پژوهشگر میراث فرهنگی و صنایع دستی، استاد دانشگاه و عضو انجمن علمی گردشگری ایران) و مجیدرضا حریری(رئیس انجمن صادركنندگان صنایع دستی و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین)

دسترسی سریع
رواق تماشا