رواق تماشا یكشنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

رواق تماشا | 18 اسفندماه

رواق تماشا | 18 اسفندماه

1398/12/20
|
15:23

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، خرمی(كارشناس مجری)، خانم ریحانه جمالی هنجنی(مدرس دانشگاه و كارشناس گردشگری) حمید درودیان(عضو هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استات تهران) و ارتباط تلفنی با حجت ارسطو زاده(مدیركل گردشگری میراث فرهنگی استان بوشهر) و مهران حسنی(معاون گردشگری اداره كل میراث فرهنگی استان بوشهر) با موضوع تاثیر كرونا بر گردشگری، زیان های اقتصادی و راهكارهای پیشنهادی

دسترسی سریع
رواق تماشا