رواق تماشا یكشنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

رواق تماشا| 1دی

رواق تماشا| 1دی

1398/10/02
|
8:49

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، فرهبد(كارشناس مجری)، دارابیان(گوینده اخبار گردشگری) دكتر نگین كشاورزنیا(مدرس دانشگاه و كارشناس حوزه گردشگری) دكتر فرناز امیرپور(مدرس دانشگاه و كارشناس حوزه گردشگری) زهرا لطفی(مدرس دانشگاه، كارشناس حوزه گردشگری و راهنمای تور) توسعه ناپایدار صنعت گردشگری عامل نابودی فرهنگ

دسترسی سریع
رواق تماشا