رواق تماشا یكشنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

رواق تماشا | 11 اسفند

رواق تماشا | 11 اسفند

1398/12/13
|
0:44

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، فرهبد(كارشناس مجری)، رضا جعفرزاده(سخنگوی سازمان هواپیمایی كشور)، خانم زهرا لطفی(تورگردان و مدرس دانشگاه در حوزه گردشگری)، محسن قریب(كارشناس حوزه گردشگری) و مسعود طاهری راد(دبیر كمیته تورهای خارجی انجمن صنفی ایران) با موضوع تاثیر كرونا بر تورهای گردشگری

دسترسی سریع
رواق تماشا